Suttung hovedside > Forlaget >

Bøker for nedlasting

De Tre

De Tre, fra Henrik Wergelands diktsamling Jøden, er et stort dikt om toleranse. Du kan laste ned hele diktet i Windows *.hlp (hjelpefil)-format, komplett med noter om bakgrunnen for diktet og språkhistorie fra Wergelands til vår tid, eller velge den enklere HTML-versjonen som bare gir deg dikt-teksten.

De Tre	HLP	92K
De Tre	HTML	12K

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 17. Mars 2001