-->

Velkomen til Suttung på nettet!

Ingeborg Refling Hagen

Kva er Suttung?

Suttungrørsla er ein kulturell og pedagogisk tradisjon etter Ingeborg Refling Hagen (1895-1989). Namnet "Suttung" kjem frå norrøn mytologi der "Suttungs mjød" er ein drikk som gjev kunstnargåve og visdom.

For å få nytt frå Suttung, skriv E-post-adressa di her:

Suttung Forlag

Boktrykking på stensilmaskin

Suttung forlag vart stifta dels for å prente Ingeborgs eigne bøker, dels for å gjera god litteratur meir tilgjengeleg ved å gjeva ut stoff som ikkje lenger var å få tak på.

På forlagssidene kan du søke i boklista og tinge bøker rett frå nettet.


Nettsider: HRMS | Copyright © 2004 Suttung | Oppdatert: 23. mai 2012