Aslaug Groven Michaelsen: Til minne om en velferdsstat

Essays, Krystalline 1996

ORD I RETTE TID.
Hvilken norsk institusjon holdt engang til i "errafire"? Hvordan oppfattet statens lånekasse for studerende ungdom sin oppgave i 1950-åra? Er det nødvendig med 50% kvinnerepresentasjon i "Det litterære råd"? Hvem sa dette: " Selv misunnelsen viser at anerkjennelsen av et menneskes herlige fortrin er tilstede"? Hvem var "den gamle kineser" i H.C. Andersens eventyr? Svarene får du i denne friske essaysmlingen av Aslaug Groven Michaelsen.
Men det er også en bok fylt av alvorlig tidsdiagnose, og vi spør oss selv videre: Hvorfor kan det iblant være vanskelig å se forskjell på "oppsøkende journalistikk" og "leiemord"? Hvorfor ofres hensynet til sannhet på underholdningens alter? Hvordan fungerer "byråkratiets diktatur"?
En professor har nettopp gått til angrep på den verste intellektuelle tilgrumsing og den største historiske urett han kan finne i vår tids debatt. Hva består tilgrumsingen i?
Men en ting behøver vi ikke spørre oss selv om: hva forfatteren selv mener. For dette er en ekte Aslaug Groven Michaelsensk essaysamling: lettlest, morsom og direkte. Levende opptatt av hvordan vi skal vinne tilbake det vi har mistet.

Om Wergeland i historisk sammenheng mm.


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001