Hva er en subskripsjon?

Endel av bøkene Suttung forlag har utgitt eller hatt i kommisjon er dessverre utsolgt. Vi regner med å kunne trykke opp noen av dem på nytt. Å subskribere vil si at du sier deg villig til å kjøpe boka hvis og når den kommer ut på nytt. For oss er dette en måte å finne ut hvilke av våre utsolgte titler som er mest etterspurt, og subskripsjoner gjør det mer sannsynlig at ei bok kan bli trykt på nytt.

En subskripsjon vil ikke koste deg noenting før boka ev. blir trykt opp på nytt. Vi håper at du vil sette pris på denne muligheten til å ønske deg nye opplag av bøker du savner. Vi kan likevel ikke gi noen garanti for hvorvidt det kommer til å skje eller når det kan bli aktuelt å trykke opp utsolgte bøker.

Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001