Aslaug Groven Michaelsen: Pegasus på vårslepp - Memoarer 4

Biografi, Krystalline 2000

Aslaug Groven Michaelsens memoarer bind 4 konsentrer seg om 1950-årene. Hun debuterte som forfatter i 1953.
Minnene samler opp forholdene den gang: triumfer som skuffelser, og ikke minst: ytringsfrihetens vilkår.
Som kunstnerbarn eier hun en spesiell lydhørhet for medkunstneres skjebne, og vi møter den ene etter den andre i skarpe glimt: Torborg Nederaas, Sigurd Hoel, Jens Bjørneboe, Inger Hagerup, Tarjei Vesaas, Finn Bjørnseth og mange flere. Virkeligheten om 50-årene kan skremme og pine den som både skal være hustru, mor, kulturarbeider og forfatter.
Motsetningen er ikke bare den mellom silkepratet om "forløst kunst" og et kvalt opprør.- Det er langt og lengre enn langt fra Ingeborg Refling Hagens Dante-aftener på Fredheim til Harald Griegs stuer på Sirilund, fra "De 13"s opprop mot atomvåpen på norsk jord og til mot-trekket ved de trauste samfunnsstøtter som kalte seg "Atombombens venner"
Men alt det opplevde er forutsetningen for og nøkler til Aslaug Groven Michaelsens første romaner fra 1950-årene, og sammen med dem gir de oss et stykke norsk historie som vi ikke kan være foruten.


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001