Aslaug Groven Michaelsen: Hvor svalene bor

Roman, Gyldendal 1961

"Hvor svalene bor-" er Aslaug Groven Michaelsens fjerde roman. Den forteller om en del studentektepars liv i en gammel tyskerbrakke i årene etter krigen, men avspeiler samtidig det større samfunn med dets problemer og brytninger mellom forskjellige livssyn. I denne som i hennes tidligere romaner, møter vi forfatterinnen som en varm forkjemper og talsmann for de verdier kunsten og åndslivet representerer i et menneskes liv.

Utsolgt


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001