Aslaug Groven Michaelsen: Korsvei

Essays, Dreyer 1964

Om forfatteren: Et klokt og kultivert menneske som i sinn og tanke har opplevd og gjennomtenkt menneskets problematikk i vår verden i dag, tar her for seg en rekke av tidens vesentlige problemer.
Hennes tidskritikk er ikke gold og negativ, for man merker hele tiden at den positive drivkraft er levende kjærlighet til det menneskebilde og den kulturtradisjon som hun med full rett ser truet i dag. Men hun har mange skarpe iaktagelser i sin behandling av moderne psykologi, pedagogikk og litteraturvitenskap, og likeledes når det gjelder moderne former for religiøsitet og kirkelig forkynnelse.
Hovedinntrykket av Aslaug Groven Michaelsens bok er en varm og ekte mennesklighet – og et redelig intellekt som virkelig er engasjert i de spørsmål det her gjelder. Hun har opprinnelig behandlet dem i foredragsform, og essayene har beholdt et muntlig preg som gjør dem lett tilgjengelig og stimulerende å lese. De er også ypperlig egnet til diskusjon og debatt i studiesirkler og foreninger.

Utsolgt


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001