Aslaug Groven Michaelsen: De som var 14

Roman, Dreyer 1968

En roman om den generasjonen som opplevde krigen i Norge i den mest inntrykksømme alderen. Hovedpersonen Kari vokser opp i et "godt vestkanthjem", der den fantasiløse og ufølsomme faren dominerer og kuer moren, hvis muligheter aldri får vekstvilkår. Den helt uborgerlige onkel Kristoffer, som nærmest betraktes som familiens sorte får, representerer de verdier forfatterinnen står for: idealisme, fantasi og følsomhet. Takket være ham bevarer Kari sin redelighet og sitt levende sinn, og for henne blir krigen og okkupasjonsårene en forpliktelse, et løfte og et håp om å kunne leve et meningsfylt liv. Her ligger romanens budskap, fremført med sterk og levende indignasjon.

Utsolgt


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001