Aslaug Groven Michaelsen: En annen kvinne

Noveller, Dreyer 1974

Forfatteren kaller boken "En annen kvinne", tema med variasjoner. Noen vil si at det er kvinnens dilemma i vår tid som er temaet og som belyses glimtvis og fra stadig nye sider. Andre vil med like stor rett si at det er selve menneskets identitetsproblematikk og dens sammenheng med dagliglivet det gjelder. Flere ganger stilles spørsmålet om de innerste årsaker til at vi gjør det så vanskelig og øde for hverandre. Men det er tydelig at alle novelettene på en eller annen måte streifer kvinnesak, og det er den som stadig settes i sammenheng med våre dypeste spørsmål om tilværelsen.
Aslaug Groven Michaelsen hevder med lidenskap kvinnens rett til utfoldelse, i samfunn som i privatliv. Men ingen vellykket kvinnefrigjøring uten bevisstgjøring og sannferdig selvransakelse – og man kan se denne bok som et bidrag til større klarhet over vår egen situasjon, en erkjennelse og en oversikt som er ledd i en frigjøring.
For å oppnå dette har forfatteren måttet sette et slags overlys på det hverdagsliv som skildres. Perspektivet skapes ved det gamle knepet med spennet himmel/jord. Romanen –eller novellesyklusen (hva man vil) – er forsynt med forspill og etterspill i himmelen.
Men størst klarhet gir kanskje lyset fra de to usedvanlige og likevel så beskjedne gamle jomfruene Evina og Mariann. De som bare er.


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001