Aslaug Groven Michaelsen: Den gyldne lenke. Norsk litteraturutvikling og det harmoniske imperativ

Forskning, Dreyer 1977

Med Aslaug Groven Michaelsens avhandling Den gyldne lenke får vi den første gjennomførte tektsanalyse av Henrik Wergelands Jan van Huysums blomsterstykke, et av romantisk diktnings hovedverker.
Avhandlingen presenterer nye synspunkter på norsk litteraturutvikling, bl.a. ved å undersøke norsk litteraturs reaksjon på disharmoniske strømninger fra Europa. I denne sammenhengen gir boka også nye synspunkter på en rekke norske diktere, f.eks. Kinck og Hamsun.
Aslaug Groven Michaelsen konsentrerer seg om to hovedpunkter: vårt syn på romantikken og konflikten harmoni/disharmoni og vårt syn på den romantiske individualisme. Å fa klarhet i dette kan bety en større sunnhet i vårt åndsliv overhodet, mener hun.
Det kan bli debatt av denne boka. Det er nok av dem som vil føle seg trått på tærne. Men det spørs om ikke en slik debatt vil være nyttig.


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001