Aslaug Groven Michaelsen: Ibsens 'Bygmester Solness som tidsdiagnose

Forskning, Krystalline 1982

Aslaug Groven Michaelsens bok om Ibsens drama Bygmester Solness begynner med en oversikt over hva norske forskere hittil har lagt vekt på ved presentasjonen av dette verket. For første gang er to kvinnelige Ibsen-kjenneres syn tatt med i forskningshistorikken.
Aslaug Groven Michaelsen gjennomfører så en ny analyse av dramaet, med blikk for det realistiske, det konfigurative og det idè-historiske plan.
Hun diskuterer andre forskeres iakttagelser og kommer selv med nye. Klangbunn for analysen er både Ibsens øvrige produksjon og den referanseramme han kunne regne med hos sine mottagere. Hun har sett dramaet i forhold til Ibsens egen tid, men har ikke villet innsnevre det så til å gjelde Ibsens tid at man går glipp av linjene bakover i europeisk historie og tradisjon, eller linjene framover til oss selv og våre problemer. Før hun går over til en oppsummering av tårnsymbolikken, diskuterer hun også hva det er i våre egne myter som har ført til at det eksisterer så motstridende tolkninger av dette verket.
I løpet av boka faller mange brikker på plass, og dramaet framstår som en helhet med et sterkt og påtrengende budskap.


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001