Aslaug Groven Michaelsen: Modernismen i sammenhengens tjeneste. Stein Mehrens 'De utydelige'.

Forskning, Krystalline 1983

Hvem er de utydelige?
Stein Mehren svarer: Vi. Liberalismens barn. Moderne nordmenn og moderne europeere som lever i et farlig tomrom og erstatter sin identitet med meninger… Men hva mistet vi? Hvor må vi lete, og hvordan må vi forandre oss, for å redde oss og fremtiden?
For å kunne svare måtte Stein Mehren slå opp et stort lerret, og resultatet ble en av de norske 70-åras mest dyptpløyende og utfordrende romaner.
Aslaug Groven Michaelsens analyse har villet presentere romanen, legge ut noen nøkler til oss som trenger å foreta de vurderinger den ansporer til. Hun har derfor måttet legge vekt på en klargjørende gjennomgåelse av romanens tematikk. Den lagdelings-modellen hun derved finner, er tredelt. I. Konflikten ideologi/menneskelig væren. II. Lidelsesmotivet. III. Den europeiske kulturavsporing.
Analysen følger disse trådene gjennom verket og viser hvordan de tvinner seg til ett budskap. En sammenlikning med billedbruken i ett av Mehrens lyriske dikt virker også avklarende.
Men med denne gjennomgang av tematikk og komposisjon er også utgangspunktet gitt for en stilistisk analyse og en plassering av Stein Mehren som forfatter, ikke minst i forhold til retninger som romantikk og modernisme.


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001