Aslaug Groven Michaelsen: Lektor i tre stadier

Roman, Krystalline 1983

Det er tre kvinner i lektor Nils Mosebekks liv. Hver for seg inspirerer og utfordrer de ham. Det er den lyse Gro, som han må snakke kvinnesak med, fordi hun er usynliggjort som forsker. Det er den mørke Rikke som aktiviserer ham politisk i den tid boka spenner over, årene 1973 til 1983. Og det er den fredsmasjerende bestemor som vil ha rett til å se sine barnebarn i øynene.
Men disse ti årene spenner også over hans tre utviklingsstadier som lektor, hans forhold til det arbeid, den utdannelse og den stand som betyr mest i hans liv. Mange vil kjenne seg igjen i hans problemer. De komiske såvel som de groteske situasjoner på hans arbeidsplass er skildret av en forfatter som er smertelig lokalkjent der.
Nils Mosebekks opplevelser av elever og kolleger – og generasjonskløften på lærerværelset – aktualiserer hans egen fortid. Gjensynet med Gro og hennes arbeidsvilkår gir ham kraft til å gripe bakover i norsk historie. Hans betraktninger over kulturkløftens maktkamper og hvordan de preger og begrenser vårt samfunn og utdannelsessystem ennå i dag, er frapperende nok og vil egge til motsigelse eller tilslutning. Noen vil føle dem som en rekke elektriske støt – andre vil glede seg meget.
Det er en barsk og konsentrert, men positiv og framtidsrettet bok.


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001