Aslaug Groven Michaelsen: Ild igjen - norsk forfatter i 70-åra. Memorarer 6.

Biografi, Krystalline forlag 2004

ILD IGJEN! Norsk forfatter i 1970-årene

"Det skal jeg hilse og si deg er dame som kan slåss," sa en ung mann i 1970 da Aslaug Groven Michaelsen var oppe i en avispolemikk. Det er i alle fall full dekning for denne boks tittel, som er hentet fra våre folkeeventyr:

"Ild!" sa trollet. "Ild igjen!" sa Lillekort.

Bind 6 av Aslaug Groven Michaelsens memoarer forteller om et tiår fullt av utfordringer.

Utdannelse, kunstnermiljø, mann og barn, Kultur-arbeid og kunstnerisk skaping hadde vært hennes liv hittil. Hun svikter da hellerikke dette,men en ny trend i stipendpolitikken gjør at hun må se seg om etter andre måter å skaffe seg arbeidsvilkår på.

I 1970 møter hun derfor hva hun kaller "herr Adams verden". Hun begynner å forelese ved Folkeuniversitetets avdeling Hamar, hvor hun i 10 år også er formann. Etter hvert sprer forelesningsvirksomheten seg utover store deler av østlandet.

Samtidig deltar hun i tidens debatt, politikk og kvinnekamp.Boka kaster skarpe streiflys over 1970-åras åndsliv.

Men forelesning inspirerer til egen forskning. Støtten fra mann og barn kommer godt med da arbeidet mot slutten av tiåret topper seg i et spennende oppgjør med den akademiske institusjon. En kamp hvor hun til slutt seirer.


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001