Aslaug Groven Michaelsen: Skjebneår. Norsk forfatter i 1960-åra - Memoarer 5

Biografi, Krystalline Forlag 2003

Femte bind av Aslaug Groven Michaelsens memoarer skildrer både 60-åras kulturelle maktkamper og livet i familien Groven Michaelsen under flytting og familievekst. Vi får mange glimt av personer og debatter som preger vårt kulturelle landskap den dag i dag.

"Skjebneår" har ikke uten grunn fått en dramatisk tittel. Forfatterens kamp for et av sine hovedverk skjer samtidig med "Profil-opprøret" og tumultene i Den norske Forfatterforening. Boka presenterer skjebnesvangre begivenheter og personer, med blikk for hva kampen kostet, individuelt som nasjonalt, og uten å legge fingrene imellom eller stikke noe under stol.

Det er også på andre måter et rabalder av et tiår. Vietnamkrigen og russernes invasjon i Tsjekkoslovakia kaster lange skygger. Suttungteatrets vekst og Kinck-aksjonen skjer samtidig med at vår ettpartistat faller sammen.

Også privat blir tiåret dramatisk. Ikke bare fordi familien må flytte og kjøpe seg hus, men fordi den i løpet av kort tid blir til en fembarnsfamilie! Det er en hel roman det og...


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001