Aslaug Groven Michaelsen: En plassering av Gunnar Heibergs ungdomslyrikk

Forskning, Krystalline 1983

Hvem var egentlig Gunnar Heiberg? Var han f.eks. den kvinnens og kvinnesakens forkjemper som vi har holdt ham for?
I et av de dikt som analyseres i denne boka, anklages kvinnen for å ha ødelagt menneskets sjanser til å avsette Gud og bli enehersker på jord. I følge Heiberg gikk hun fram på denne måten:
" Hun slyngede sin arm om Adams hals
og kyssede hans munn og strøg ham over øiet
og klappede hans kind,
og hendes bløde, fine lemmer
tæt klyngede ind til ham
hans sind og hjerte gjorde vegt"

Eva dåret vekk Adams sunne opprørsånd. Dette står for Heiberg som det egentlige syndefall:
"da menneskeslægten gjennem kvinden faldt"
Vi kjenner Gunnar Heiberg som dramatiker og essayist. Aslaug Groven Michaelsen mener bildet bør fullstendiggjøres ved analyse av de mindre kjente, men omfangsrike ungdomsdiktene: En soirèe dansante ( i sin tid ugitt sammen med Hans Jægers skrift om Kant) og Menneskets Genesis, også trykt i 1878.
Menneskets Genesis underkastes en gjennomført tekstanalyse, og blir derfor sitert i sin helhet i løpet av analysen.
På denne måte, og ved å sammenlikne med tilsvarende motiver hos Wergeland og Byron, kommer hun fram til en mer presis karakteristikk av tematikken enn den som har vært gjeldende hittil. Hun kommer også inn på Heibergs kvinnesyn.


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001