Aslaug Groven Michaelsen: Velkommen til samarbeid bind I

Forskning, Krystalline 1985

I de år Suttungteateret var oppsøkende teater, og i de 20 år dette kulturarbeidet har hatt fast scene, har det stadig kommet henstillinger om at Aslaug Groven Michaelsens innledninger må bli trykt og bevart.
Det dreier seg da også om gjennomgåelser av sentrale verk i vår litteratur. Det er kommentarer som forskningsmessig sett bygger på grundige studier og analyser. Innledningen inneholder meget nytt, og mange iaktagelser som ikke bør gå tapt.
Men boka presenterer også på andre måter et nybrottsarbeid. Genren "kommentert teater" som den er blitt kalt, ble skapt ut i fra et konkret behov. På grunnlag av sin lange erfaring gir Aslaug Groven Michaelsen i forordet en litterær, teater-teoretisk og pedagogisk "innledning om det å innlede", som gir glimt fra et aktivt og unikt miljø hvor det ble realisert et genuint samarbeid mellom scene og sal.
Boka har historisk interesse, og er forsynt med fotografier fra forestillingene, programdekorasjoner og rollelister. At innledningen iblant har en aktualiserende ramme, bidrar også til å levendegjøre det moment da forestillingene i realiteten ble presentert.
Første bind inneholder analyser og presentasjoner av følgende verker:
HENRIK IBSEN:SANCT HANSNATTEN
GUNNAR HEIBERG: TANTE ULRIKKE
HANS E. KINCK: DRIFTEKAREN
HANS E. KINCK: PÅ RINDALSLÆGRET
HERNIK WERGELAND:DEN CONSTITUTIONELLE
HENRIK WERGELAND:IRREPARABILE TEMPUS

Innledninger til Suttungteatrets forestillinger


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001