Aslaug Groven Michaelsen: Kunstverket spøker. Rehabiliteringen av fortellingen

Forskning, Krystalline 1993

Har De hørt siste nytt? Ryktet om fortellingens død var betydelig overdrevet! Og det er godt, om vi skal tro en av de forskere som Aslaug Groven Michaelsen presenterer i denne lille boka med aktuelle artikler og analyser. For uten fortellingen kan verken enkeltmennesket eller samfunnet bli til, leve og overleve.
Når tittelen på samlingen forteller oss at "kunstverket spøker", så er det fritt etter H.C. Andersens fortelling om "det utroligste".
Lysten til å utrette "det utroligste" kan i følge eventyrdikteren drive menneskene til mye rart, sogar til å spytte seg selv på ryggen. Og kanskje er det noe slikt litteraturteorien har drevet med i de senere år. I hvertfall da de satte ut ryktet om fortellingens død.
Utrolig nok begynner vi å likne mer og mer på den sterke mann i før nevnte eventyr, han som i mangel av andre måter å hevde seg på simpelthen knuste det store kunstverket. Og akkurat som i eventyret skapte dekonstruksjonen lam forvirring. Så stor tafatthet skapte den at kunstverket var henvist til å slå tilbake selv. Dets sjel "spøkte".
Kanskje er det derfor at noen har begynt å våkne såpass at de forsøker å rehabilitere fortellingen?
Opprøret kom fra Danmark. Nå anfekter det etter hvert både Norge og Sverige.
Følg med!


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001