Aslaug Groven Michaelsen: Velkommen til samarbeid bind 3

Forskning, Krystalline 1995

Det går opp for stadig flere at nivået i norsk presse har sunket katastrofalt de senere år. Vi har fått et nytt begrep: mediavold. Denne slags vold synes å ha flere årsaker: næringsdrivendes behov for å bli kvitt dyktige konkurrenter, politiske interesser, underholdnings-medias frieri til publikums kikkerlyst, for bare å nevne noen.

Mediavold kan også være utslag av personlig karrierelyst hos skribenter som vet at de kan nå berømmelse ved å være hva Kinck kaller "ryets lumske klegg", dvs ved å klistre sitt navn på en eller annen storhet. det skjer gjerne ved at man angriper og baktaler storheten i media, slik at "stor og liten blander navne"
Ofte er flere av de nevnte interessene ute og går samtidig. Så det er en oppgave for kulturarbeidere og samfunnskritikere å være våkent på vakt, påvise de skjulte tildriv bak de såkalte "avsløringer". Men også vanlige publikummere kan opptre som det Wergeland kalte "innsiktsfulle borgere", og derved gjøre sitt til å minske gevinsten for mediamisbrukerne.

Norsk pressekritisk tradisjon.
Da kan det være til hjelp å vite at norsk dramatikk har en solid pressekritisk tradisjon. Fra Wergeland til Skouen analyserer norske forfattere de forskjellige muligheter til misbruk av trykkpressens våpen.
Og det er faktisk Norges litteratur som kan skilte med den dypeste analysen av verdens første skandaleskribent! Det er Kincks drama Den sidste gjest om den kjente barokk-skikkelsen Pietro Arentino.
I dette bind av serien "Innledninger til Suttungteaterets forestillinger" får vi Aslaug Groven Michaelsens innføring i dramaet, både via et spenstig forord og en gjennomgåelse. Vi får også hennes presentasjon av Wergelandsfarsen Vinægers fjeldeventyr.
En god allmennutdannelse er forutsetning for at vi kan opprettholde den motstandsdyktighet mot mediavold som vår fortsatte frihet krever. Derfor tar vi også med innledningen til forestillingen som ble bygd på Ingeborg Refling Hagens roman Vi må greie oss selv, et verk om alle samfunnsklassers like rett til utdannelse.

Boka er forsynt med rikholdig billedstoff fra oppførelsene.

Innledninger til Suttungteatrets forestillinger bind III: Om Kinck: Den siste gjest, Wergeland: Vinægers Fjelleventyr, Ingeborg Refling Hagen: Vi må greie oss selv


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001