[Aslaug Groven Michaelsen]: Apalen. Festskrift til Aslaug Groven Michaelsen

Festskrift, Ingeborgmuseet 1997

I sitt lange virke innenfor norsk kulturliv har Aslaug Grovne Michaelsen hatt en bred kontaktflate:
-som forfatter med stor produksjon,
-som foredragsholder, radiokåsør, og oppleser,
-som våken kulturkritiker med sine meningers mot,
-som kulturarbeider og forsker,
-som universitetslærer og professor ved Universitetet i Trondheim.

Så er det også blitt mange som føler at de har meget å takke henne for.

Kolleger, elever, venner og kamerater har ønsket å takke henne med et festskrift som inneholdt artikler av mange slag – til henne og av henne – samt hilsener og reaksjoner på hennes arbeid og produksjon.


Utsolgt. |

Om subskripsjon
Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001