[Ingeborg Refling Hagen]: Av skalden fikk vi landet. Festskrift til Ingeborg Refling Hagen

Festskrift, Suttung 1980

Innhold:
Johanna Schwarz: Hàvamål till Ingeborg.
Gunnar Janson: En perspektivisk skisse av en merkelig kvinne.
Hans Børli: Til Ingeborg Refling Hagen.
Ivar Lo-Johansson: Äventyret på Ekebergshöjden.
Halvor J. Sandsdalen: Et møte med Ingeborg Refling Hagen – hastig som når svola drekk av vatnet.
Johanne Louise Groven Michaelsen: Ingeborg Refling Hagen – I stendig kamp mot fascismen.
Erling Elverhøy: Minner
Peter Holst: "Tilfellet" Ingeborg Refling Hagen.
Thomas Bjørge: Tiden er hellig – identisk med nåde.
Einar Gerhardsen: Hun brukte ord som arbeidsfolk forstod.
Anne-Bergliot Nordahl: "Jeg ser at Mjøsa er blå, men-".
Odvar Nordli: En ener.
Dagne Groven Myhren: Livsfrisen - et folkepedagogisk verk av Ingeborg Refling Hagen.
Jørgen Hamre: - erindringsfragment om et stævnemøde med Pales og hendes dryader-.
Ingeborg Lyche: En hilsen fra "byråkratenes leir".
Ingrid Elise Wergeland: Ingeborg Refling Hagens livssyn.
Egil Kraggerud: Litt om Ingeborg Refling Hagen, Homer og klassisk tradisjon.
Aslaug Groven Michaelsen: Divinasjon og desdivinasjon i salmer og sekulariseringsprosess.
Kjølv Egeland: Tale ved overrekkelse av Norsk kulturråds ærespris, 16. desember 1975
Trond Hegna: Et møte i bussen – med Ingeborg Refling Hagen
Kristin Lyhmann: Dikternes Folketeater.
Helge Sivertsen: Det nye fedrelandet.
Arne Skouen: Ytring, Dagbladet 22 januar 1980
William Nygård: Kjære Ingeborg Refling Hagen
Kirsti Birkeland: Dikterord er liv (et interiør)
Aslaug Høydal: Nornene
Anne Jorunn Kydland: "Sea kjem våren". Forholdet mellom ord og toner i to av Eivind Grovens komposisjoner til tekst av Ingeborg Refling Hagen.
Alexander Thompson: Der brænder en ild.
Milada Blekastad: En hilsen.
Trygve Bull: En hilsen.
Petr Klàstersky: Ingeborg och tjeckerna
Alfred Hauge: Til Ingeborg Refling Hagen på 85-årsdagen.
Frøydis Alvær Barth: "Først ergret jeg meg".
Aslaug Groven Michaelsen: "Synet"- Til Ingeborg Refling Hagen på hennes 70-årsdag.
Oversikt over Ingeborg refling Hagens forfatterskap pr. 19. desember 1980
Oversikt over musikk til tekster av Ingeborg Refling Hagen.
Litteratur om Ingeborg Refling Hagen
Tabula Gratulatoria.


Pris: 250. Leveringsklar. |

Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001