Vergil: Aeneiden bok 11-12

Dikt, Suttung 2000

Hermed avsluttes den norske 7-binds Aeneide-serie.
I de to avsluttende bøker av eposet utvides perspektivet for kampene. Alt 11. bok har en videre ramme med begravelse, sorg og ikke minst "senats"-forhandlingene under kong Latinus' ledelse. Vergil belyser hvordan personlig rivalitet vanskeliggjør en fredsslutning. Sentralt står i den for-bindelse striden mellom Turnus og hans "parlamentariske" motspiller Drances. Det er neppe uten grunn at leseren blir minnet om senrepublikkens motsetningsfylte senat.
I 1 2. og siste bok av verket sikter alt mot tve-kampen mellom Aeneas og Turnus som skal avgjøre krigen en gang for alle. Pakt inngås, den brytes, Aeneas såres, nye kamper bringer ny krise for latinerne. Mens alt tilspisser seg uforsonlig på den jordiske scene, skjer det en forsoning på det guddommelige plan, mellom Jupiter og Juno. Dette peker langt frem i den romerske historie. mens perspektivet på den jordiske scene er begrenset til det nærmeste oppgjør. Sluttkampen mellom Turnus og Aeneas slås opp til et veldig tablå som ender i konflikten mellom mildhet og hårdhet hos den seirende part.

Oversatt og kommentert av Egil Kraggerud


Innbinding: Stiv perm. Pris: 165. Leveringsklar. |

Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001