Vergil: Aeneiden bok 9-10

Dikt, Suttung 2000

Bind 6 innleder den tredjedel av Aeneiden som dreier seg om selve kampene i Latium med Aeneas og Turnus som hovedaktører på hver sin side. I bok 9 er trojanernes første bosetning under beleiring mens Aeneas selv er fraværende
for å vinne arkadere og etruskere som forbundsfeller. Tumus utfolder seg imens. Trojanerne har forskanset seg, men Turnus ut-kjemper en drabelig kamp innenfor murene. Et helte-intermesso er lagt inn på trojansk side: De unge krigere Nisus og Euryalus drar ut på en en blodig og tragisk ekspedisjon for å bringe Aeneas melding om krisen.
I 10. bok kommer Aeneas tilbake med forsterkninger. Det blir en voldsom konfrontasjon, og det utvikler seg til et uhyggelig bilde av krigen. Her er "de unge døde", Pallas og Lausus, på hver sin side, her er Aeneas' nådeløse forbitrelse, og tyrannen Mezentius' fall. Boken står sentralt i den moderne Aeneide-debatt. Det er den voldsomme Aeneas som reiser de mest fundamentale spørsmål.
I sine analyser forsøker professor Kraggerud å sette den "problematiske Aeneas" inn i en adekvat forståelsesramme, og betoner derved krigen som en abnorm virkelighet. På denne bakgrunn må det nødvendigvis bli en spenning mellom menneskelighet og umenneskelighet som Vergil ikke gjør noe for å dekke over.
I et tillegg fortsetter Kraggerud sine undersøkelser om det orientalske religiøse element i Aeneidens gude-verden. Denne gang er det gudinnen Kybele (Den store mor) som søkes plassert i en historisk og ideologisk sammenheng.

Oversatt og kommentert av Egil Kraggerud


Innbinding: Stiv perm. Pris: 165. Leveringsklar. |

Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001