Vergil: Aeneiden bok 7-8

Dikt, Suttung 1989

Bind 5 i Aeneide-serien innleder siste halvdel av Aeneiden etter at det geografiske mål er nådd. Bøkene 7 og 8 utgjør en bredt anlagt innledning til kampene i resten av eposet. Bok 7 skildrer ankomsten og forståelsen mellom trojanerne og kong Latinus. Men fra fred til krig er veien kort. Vergil gir en dyptloddende skildring av krigsutbruddet som en psykologisk prosess. Mobiliseringen gir samtidig et omfattende bilde av det gamle Latium med dets stammer og byer. Leseren får et sterkt inntrykk av konflikten som en opprivende indre splittelse.
Bok 8 er han handlingsmessig tilsynelatende en digresjon. Aeneas følger Tiberens løp for å skaffe seg forbundsfeller. Han kommer til Ur-Roma, kong Euanders bosetning av arkadere. Leseren opplever Roma før byen ble til. Sentralt i møtet mellom Aeneas og Euander står Hercules-kulten. Til slutt får Aeneas sine våpen av moren Venus.
I sine analyser konsentrerer professor Kraggerud seg dels om krig-fred-problematikken, dels om den ideologiske forbindelse mellom Hercules, Aeneas og Augustus, begge deler temaer som står sentralt i diskusjonen av eposet. I et eget tillegg presenteres tekster om Aeneas' kamper i Italia før eller uavhengig av Vergil. I kapitlet om Penatene belyser Kraggerud hvilken rolle de trojanske guder spiller i Aeneiden, og bakgrunnen for dem i kultus og tradisjon.

Oversatt og kommentert av Egil Kraggerud


Pris: 165. Leveringsklar. |

Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001