Vergil: Aeneiden bok 4-5

Dikt, Suttung 1985

Dette tredje bind av 7-bindsutgaven av Vergils Aeneide inneholder den mest berømte boken av alle i rekken av eposets 12 bøker, beretningen om den karthagiske dronning Didos kjærlighet og død. Men den samme bok, den 4.,er også en sentral bok om diktets hoved-person Aeneas. Den inneholder beretningen om Aeneas' oppbrudd fra Karthago. Ingen bok av Aeneiden har virket sterkere på senere tradisjon enn denne tragiske kjærlighetsberetning.
5. bok markerer et nytt trinn på Aeneas' vei til det nye fedreland i Italia både på det indre og det ytre plan. Scenen er Sicilia hvor trojanerne markerer årsdagen for Anchises' død, Aeneas' far, med konkurranser til ære for den døde. Samtidig opplever de en krise med skipsbrannen.
Professor Kraggerud har ved siden av å oversette 4. og 5. bok også gitt utførlige analyser av dem. For 4. boks vedkommende setter han Dido og Aeneas inn i en større litteraturhistorisk og historisk forståelsesramme. I analysen av 5. bok konsentrerer han seg bl. a. om viktige ideologiske tråder i den episke vev. Endelig inneholder et appendiks kildestoff om Dido utenom Vergil som tidligere knapt har vært tilgjengelig for andre enn klassiske filologer.

Oversatt og kommentert av Egil Kraggerud


Pris: 165. Leveringsklar. |

Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001