Vergil: Aeneiden bok 2-3

Dikt, Suttung 1985

Dette bind av 7-bindsutgaven av Vergils epos Aeneiden dreier seg om hovedpersonen Aeneas' kamp for fedrebyen Troja (2. bok) og ferden med de overlevende mot vest (3.bok). Denne del av eposet er jeg-form og utgjør heltens beretning for dronning Dido i Karthago.
Fortellingen om Trojas fall i 2. bok er den klassiske versjon av Trojas undergang. Homers storverk hadde dreiet seg om kampene om Troja, beretningen om utgangen på krigen med Trojas ødeleggel se ble gitt i andre gamle greske epos som gikk tapt allerede i antikken. Vergil ser i sin versjon saken fra de slagnes synsvinkel.
3. bok er eposets "odyssé". Som helten i Homers Odysséen forteller Aeneas om sjøferden fra Troja Men Vergil tar leseren ut av Homers eventyrverden og skaper en beretning om en både ytre og indre søken mot et ukjent mål.
Dette bind inneholder foruten selve oversettelser av bøkene også grundige analyser av dem, hvo professor Kraggerud har sammenfattet sin oppfatning av denne del av Aeneiden.
Utgaven gir også første hånds innblikk i dikterens kildemateriale fordi boken inneholder to spesialundersøkelser, der ene om Vergils lignelseskunst, den annen om Aeneas mytens utvikling før Vergil.

Oversatt og kommentert av Egil Kraggerud


Pris: 165. Leveringsklar. |

Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001