Vergil: Aeneiden bok 1

Dikt, Suttung 1983

AENEIDEN er det romerske nasjonal-epos av Vergil (70-19 f.Kr.). Eposet regnes som et av storverkene i den europeiske litteratur, og neppe noe annet diktverk fra antikken har øvet en sterkere innflytelse. En fullstendig norsk oversettelse har hittil manglet, enda våre naboland forlengst har hatt sine. Dette og seks etterfølgende bind vil råde bot på forsømmelsen, og presentere en uavkortet oversettelse av verkets 12 bøker til en rytmisk prosa som ligger opp til originalens heksameterform. Foruten selve oversettelsen vil hvert bind omfatte en grundig gjennomgåelse og realopplysninger til innholdet.
Presentasjonsformen med den grundige innføring savner antagelig sidestykke i den lange rekke av europeiske Aeneide-oversettelser. Oversettelse og analyse ses her som et hele, og representerer et forsøk på åovervinne den distanse en nåtidsleser rent umiddelbart vil føle overfor et så forutsetningsrikt diktverk fra en fjern kultursammenheng. Oversetteren skulle i dette tilfelle ha gode forutsetninger for sin dobbeltrolle som oversetter og litteraturkyndig formidler i og med at han i en årrekke har arbeidet vitenskapelig med Vergils diktning.

Oversatt og kommentert av Egil Kraggerud


Pris: 165. Leveringsklar. |

Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001