Ingeborg Refling Hagen: Livsfrisen 5 Min venn jeg drømte det jo bare

Roman, Noveller, Biografi, Suttung 1977

Sentralt i Livsfrisen står morsskikkelsen og den kulturarb og bevissthet hun representerer. Bokserien har et selvbiografisk tilsnitt som gjør den ekstra levende og engasjerende, og Ingeborg Refling Hagens levende beretning om småkårsfamiliens kamp for å skaffe barna skole og kunnskap svarer til den verdibevissthet og den holdning til kulturen som arbeiderbevegelsens pionerer hadde.


Pris: 150. Leveringsklar. |

Tilbake

Forfatter:   Tittel:  

Nettsider: HRMS | Copyright © 2001 Suttung Forlag | Oppdatert: 3. september 2001